dijous, 26 de juliol de 2012

Festes del renaixement 2012

Aquest cap de setmana passat es varen celebrar  les  festes del Renaixement a  Tortosa.
El  fin de semana pasado se celebró la  Festa  del renaixement (=renacimiento?) en Tortosa.

L'any passat no hi varem poder anar, però enguany no ens les  volíem perdre, així que mentres molta gent de vacances va a passar-les a  Mallorca, nosaltres partim cap a la península.
El año pasado no pudimos  ir, pero este  no nos lo queríamos  perder, así que mientras la gente de  vacaciones  vuela  hacia Mallorca, nosotros nos marchamos hacia la península...

M'encanta aquesta  festa!
Me encanta  esta  fiesta!

Suposo que la  clau és  que  és una  festa  viscuda a fons tant  pels  habitants de  la  ciutat com pels visitants (molts), que  per  uns  dies s'integren de  ple a la ciutat.
Supongo que  la  clave es que se trata de una fiesta que  los habitantes de  la ciudad viven de forma entregada, así como los visitantes (muchos), que por  unos  días se  integran de lleno a  la  ciudad.

L'ambientació de la ciutat es  cuida  fins  al darrer  detall:
La ambientación de  la  ciudad se  cuida  hasta  el último detalle:

la decoració de cases, edificis, carrers...
la decoración de  casas, edificios, calles...
hi ha actuacions al mig  del carrers i les places
hay actuaciones en mitad de  la  calle y en las plazas,
Amb  música  i personatges  fantàstics
Con música, y personajes  fantásticos...


i les fantàstiques actuacions dels  abanderats de Tortosa
y las fantásticas actuaciones  de  los abanderados de Tortosa

les botigues treuen el mostrador al carrer i arriben infinitat de venedors ambulants que munten les seves  paradetes com si de veritat fossin al segle XVI...
las tiendas sacan el mostrador a la  calle y llegan infinidad  de  vendedores ambulantes a la ciudad que montan sus puestos en las calles y plazas como si mercaderes del siglo XVI se tratara...


També es fan  espectacles com concerts i obres de teatre, a llocs singulars de  la  ciutat
Hay también espectáculos como conciertos y obras de teatro, en lugares singulares de la ciudad
exposicions
exposiciones


activitats per als  menuts
actividades  para  los peques
i tavernes a l'aire  lliure on menjar, beure i agafar forces...
y tabernas al aire  libre donde  comer, beber y reponer  fuerzas...


 fins  i tot vénen colles  d'altres  ciutats europees a  muntar  els  seus  campaments i per  uns  dies viuen com si de veritat  fossin als segle XVI
incluso vienen de otras  ciudades  de  Europa a montar  sus campamentos y por  unos  días viven como si de verdad estuvieran en el siglo XVI
La gent es  vesteix d'època (no tota, es clar), però cada  any són més  els que llueixen vestits fabulosos ambientats al segle XVI.
La gente se viste  de  época (no toda, claro), pero cada año son más los que  lucen vestidos fabulosos ambientados en el siglo XVI.


Ho cregueu o no, la majoria  són particulars que s'han fet el vestit a  mida i pagant  de les  seves  butxaques!!!
Os  lo creais o no, la mayoría son particulares  que  se  han confeccionado el traje a  medida y de  sus bolsillos!!!


a banda de grans  nobles
a parte de  grandes  noblestambé  hi ha  poble  ras ...
también hay pueblo llano...
i fins  i tot el batlle i regidors (procuradors per al llenguatge  de l'època) tenen el seu lloc a la  festa. Són els que van  vestits de  negre.
e incluso alcalde  y concejales  tiene  su lugar  en la  fiesta. Son los que  visten de  negro.Com que  no volíem ser  menys,  vaig  cosir un vestit per a cadascun dels  meus petits. Els del meu home  i meu queden pendents  per a l'any que  ve.
Como no queríamos ser menos, les  cosí un vestido a cada peque. El de mi marido y mío quedan pendientes  para  el año que  viene.


Del de la  meva  filla n'estic orgullosa, encara  que té un munt de coses que  es podrien millorar.
Estoy muy orgullosa  del vestido que le  hice a  mi hija, aunque hay un montón de  cosas que se podrían mejorar. 
Del vestit del menut de casa, no tant... està fet  de  pressa  i corrents  la nit  abans  de  la festa... es  nota, no? Però ell anava  ben content...
Del traje  del peque  de  casa, no tanto... está hecho a toda  prisa la noche antes de la  fiesta... se  nota, no? Pero él iba  tan  contento con su traje...
Els detalls:
Los detalles:

El cos del vestit està fet  amb  una tela de seda  brodada i estampada amb  lunars daurats que em va donar  ma mare. És  preciosa. Em va fer un yu-yu ficar-li les tisores!!!
El cuerpo está hecho con una tela de seda  bordada y estampada con lunares dorados que me dió mi madre. Es preciosa. Me dió un yuyu meterle las tijeras!!!fixeu-vos com brillava quan li pegava el sol!
fijaos como brillaba cuando le daba el sol!per al cos  vaig  utilitzar aquest patró com a partida i el vaig  alterar perquè tingués  la  forma  de  punta a la part de baix de davant.
para el cuerpo usé este  patrón como punto de partida y lo modifiqué para que tuviera  el pico de delante
la tela de  la falda és quelcom semblant a setí, que vaig  comprar  deu fer  uns  dos  anys a la fira dels dilluns de Tortosa per  2€. M'ha costat  bastant  cosir-la perquè  patinava  molt  i les  costures no han quedat gaire bé perquè no  vaig ajustar  bé  la tensió del fil (segons ma mare) i es  veuen com a frunzides. Això és el que té  cosir  amb  presses...
la tela de  la  falda es algo parecido a satén, que copré hará uns  dos años en el mercadillo de  los lunes de Tortosa por 2€. Me  ha costado bastante  coserlo porque resbalaba mucho y las  costuras no han quedado muy bien porque no ajusté bien la tensión del hilo (según mi madre) y se ven como fruncidas. es lo que  tiene  coser  con prisas...


El galó daurat també  me'l va donar  ma mare  de sobres del taller  de tapisseria de  mon pare.
El galón dorado también me lo dió mi madre de sobras del taller de  tapicería de  mi padre.


El vestit s'obre amb  una  cremallera  invisible (per això no la veis, ja, ja)
el vestido se abre  con una  cremallera  invisible (por eso no se  ve, ja, ja)


i per acabar una foto del  vestit que  li vaig fer  fa 2 anys
i para  terminar una foto del vestido que  le  hice  hace 2 años


PD: la majoria de les fotos de la festa d'aquesta entrada  són tretes de  la pàgina  oficial de  la festa del renaixement
PD: la mayoría de las fotos de la fiesta de esta entrada  las he sacado de la página  oficial de  la  festa del renaixement.