MY TUTORIALS

De moment  hi ha poca cosa  per posar en aquesta pàgina, però amb una  mica de paciència i sort... potser d'aquí a un temps farà goig!
I've got almost nothing to show at this page, but with some patience and a little bit of luck... maybe in a short while it will be filled with interesting things!

Aquest tutorials són només per a  ús personal. 
These  tutorials are  for personal use  only

AINA SHIRT TUTORIALTHE JUNEBUG  DRESS REMIX  TUTORIALpart2-versió en català
parte 2-versión en castellano
part 2-english version 

2 comentaris: